Licenties/auteursrecht

Licentietarieven

Op alle composities en teksten van auteurs die nog geen zeventig jaar zijn overleden, rust auteursrecht.
Zonder de toestemming van de rechthebbende mag volgens de Auteurswet geen materiaal worden gebruikt: vermenigvuldigd of ten gehore gebracht.
Dit geldt voor elke auteur, dus ook voor mij en mijn muziek en teksten*. Schrijven is een vak. Dit vak kost uren aan studie en voorbereiding. Dit vak heeft ook zijn kosten: lidmaatschappen, verzekeringen. Een auteur kan blijven schrijven als er voor betaald wordt. Anders niet.

Een paar jaar geleden merkte ik dat ik duizenden euro’s per jaar uitgaf aan auteursrechten. Ik betaalde bij de organisatie van zangmiddagen, het maken van cd’s, het kopen van bladmuziek, het fotokopiëren, het publiceren van mijn muziek op andermans teksten. Maar: terwijl ik inmiddels zo’n drieduizend liederen, teksten, muziekstukken had geschreven en af en toe iets van een ander gebruikte, ontving ik aan auteursrechten zelf welgeteld een tientje. De conclusie was: de eindgebruiker betaalt niet.
Een rondgang op het web maakte alles duidelijk: mijn materiaal werd voor 99 procent illegaal gebruikt: gekopieerd, uitgevoerd, verkocht op cd en als bladmuziek. Ook ontdekte ik dat mijn materiaal op malafide buitenlandse websites verscheen, maar ik wilde mijn muziek en naam niet verbinden aan deze praktijken. Met juridische hulp is het uiteindelijk gelukt om deze laatstgenoemde webpagina’s te verwijderen. Vraag me niet wat het heeft gekost.

Het is echt vreemd om te ontdekken dat je zelf niet meer zou kunnen schrijven omdat het je te veel kost, terwijl anderen jouw materiaal ter inspiratie gebruiken, er goede sier mee maken of zelfs een boterham verdienen. Dit geldt zeker niet alleen voor mij. Ik schreef in mei 2017 hierover een stuk in dagblad Trouw.

Sinds 2012 heb ik vaste licentietarieven. Deze zijn redelijk en in lijn met die van collega-auteurs/uitgevers.
De tarieven gelden onder meer voor:
– het maken van afdrukken, het opnemen in bundels.
– het plaatsen op het web van bladmuziek/tekst.
– radio- en tv-uitzendingen.
– het plaatsen op het web van geluidsopnamen.
– het uitvoeren van mijn muziek.

Ik ben, zoals veel andere auteurs, niet aangesloten bij Buma/Stemra. Dus ik beheer de ‘klinkende rechten’ van mijn materiaal zelf. Dat heeft als voordeel dat ik zelf kan bepalen hoe ik daarmee omga. Als kerkmusicus wil ik bijvoorbeeld graag dat mijn materiaal in de kerk wordt gebruikt. In de kerkdienst zelf is daarom het ten gehore brengen van al mijn materiaal gratis; toestemming heeft de gebruiker hier sowieso. Dit in tegenstelling tot het materiaal van alle Buma/Stemra-aangeslotenen.
Let wel: voor de uitingen die zich buiten de kerkmuren afspelen, gelden gewoon mijn licentietarieven, dus ook voor kerkradio. De orde van dienst met tekst of bladmuziek mag eveneens niet ongevraagd op het web.

Neem vóór het eventuele gebruik van mijn materiaal contact op met mij. Als ik achteraf een inbreuk vaststel, wordt conform de licentietarieven een vergoeding met opslag in rekening gebracht. De licentietarieven vindt u hier.

* Van al mijn materiaal beheer ik de rechten zelf, met uitzondering van de veertig liederen uit de Samenleesbijbel. Van deze liederen berusten vrijwel alle rechten bij het Nederlands Bijbelgenootschap.