Kerkmusicus

Jan Marten de Vries studeerde van 1984 tot 1988 kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium bij koordirigent Barend Schuurman. Hij behaalde het Praktijkdiploma Kerkmuziek-koordirectie in 1988. In 1992 behaalde hij aanvullend het diploma Kerkmuziek-orgel, de III-bevoegdheid.

Van 2014 tot 2017 studeerde hij aan het Utrechts Conservatorium/HKU voor een master Kerkmuziek-Piano bij jazzpianist Bert van den Brink.

Van 1988 tot 2000 was hij cantor/plaatsvervangend organist in Oegstgeest en van 1995 tot 2001 was hij kerkmusicus in Samen op Weg-Hilversum voor jongerenvieringen.

Momenteel is hij cantor (zangleider) bij de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem (sinds 2000), de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid (sinds 2000) en De Binnenwaai in Amsterdam-IJburg (sinds 2011).

Van 2001 tot 2006 was hij projectleider van Mennos Global Songbook, op zoek naar authentieke vormen van bijbelliederen, waarvoor hij enkele keren in Afrika was. Dit resulteerde in de cd Mwami Pali en het fraai uitgevoerde liedboek Yoyo mama Yo.

Jan Marten is sinds 2002 geregeld betrokken bij radio- en televisiekerkdiensten (IKON, ZDF) en andere programma’s rond zingeving (VPRO, NCRV, KRO, NTR).

Hij houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten op het gebied van zingeving, ruimer dan alleen het christendom. Zo organiseerde hij voor Sail Amsterdam in 2005 en 2010 de interreligieuze viering op zondagochtend. Hij was ook betrokken bij de organisatie van ‘Religies reiken elkaar de hand’, een jaar na de dood van Theo van Gogh, in 2005. De liederen uit zijn interreligieuze liedbundel Voor een zoeker als de mens (2010) hebben de laatste jaren hun weg gevonden.

Jan Marten schrijft als kerkmusicus liturgisch materiaal en liederen, meestal niet alleen de muziek maar ook de tekst. Er is veel materiaal van hem gepubliceerd, onder andere in de serie Zingend Geloven en in het nieuwe Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.

Sinds 2007 is Jan Marten eindredacteur van Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek (voorheen Eredienstvaardig).